Πρόβλημα δικτύου

September 13, Fri
Affected Service: Huli Huli Realtor
  • Identified
    Παρουσιάστηκε εσωτερικό πρόβλημα με τους servers του Huli. Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα έχουν επηρεαστεί.

    11:44, Sep 13 EEST
  • Resolved
    Το πρόβλημα έχει επιλυθεί και όλα τα συστήματα έχουν επανέλθει.

    12:14, Sep 13 EEST
Back to current status