Εργασίες συντήρησης δικτύου

July 09, Tue
Affected Service: Huli Huli Realtor
  • Identified
    Λόγω εργασιών στο δίκτυο του server θα υπάρξουν προβλήματα στην απόκριση του Huli.gr και όλων των προϊόντων του.

    16:03, Jul 09 EEST
  • Resolved
    Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Όλα τα συστήματα έχουν επανέλθει.

    21:41, Jul 09 EEST
Back to current status