Πρόβλημα με social login

February 19, Tue
Affected Service: Huli
  • Identified
    Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την είσοδο των χρηστών με social λογαριασμό (login).

    19:00, Feb 19 EEST
  • Resolved
    Το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

    19:06, Feb 19 EEST
Back to current status